Inställt årsmöte 2020

På grund av rådande Cornonsmitta så har styrelsen beslutat ställa in årets
stämma i maj. Förhoppningsvis går Sverige och hela världen mot bättre tider om ett
par månader och att då kan vi återkomma med ett datum till hösten. Platsen för mötet var
tänkt att hållas på det nyöppnade hoteller Villa Dagmar intill nya Östermalmshallen,
men de har också skjutit upp sin öppning på obestämd tid.

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas under april-maj. Eftersom de punkter som ingår
på stämmans dagordning inte är av sådan karraktär och föreningens ekonomi är
god bör det kunna senareläggas. Visseligen med dagens teknik är det fullt möjligt att
digitalt hålla ett årsmöte, dock tycker vi att den sociala kontakten är betydligt viktigare
för klubbens medlemmar. Föreslagna nya medlemmar 2020 blir informerade.

Har du ngr. frågor så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Med vänliga hälsningar från styrelsen!
Gunnar Ekdahl, Traktör