Om Traktörklubben

Ordet traktör kommer från franska Traiteur, som håller spisning/trakterar. Traktör kallades innehavaren till de värdshus som på 1600-talet byggdes om för att resande skulle få möjlighet till både mat och logi, så kallat Gårkök (från tyskan ”Garküche”; gar – färdigkokt). Gårköken ansågs inte hålla samma standard som vinkällarna och fick därför bilda egen sammanslutning – Traktörsocieteten. Anders Månsson Holm blev gårkock 1692 när Mäster Anders öppnades på Kungsholmen i Stockholm (där nuvarande hotell Amaranten ligger). En av de första att återuppta titeln från den år 1846 upplösta Traktörsocieteten var Tore Wretman. Han blev också den förste att utnämnas till Hovtraktör av Gustav VI Adolf 1963.

Källa: Nordén, Gösta: Bland matsedlar och menyer : recept tankar och minnen från ett halvt sekel, Carlsson bokförlag 2005.

Menyer
Menyer ur Gösta Nordéns matsedels/menysamling