Styrelsen för 2022

Från vänster
Gunne Angberg
Annesofie Wretman
Christopher Bailey
Kenneth Kovanen
Yvonne Sörensen Björud, Traktör (ordförande)
Unni Åström och Urban Standar är inte med på bilden. 

Medlemmar
Antalet medlemmar i Traktörklubben är för närvarande runt 100 st


TRAKTÖRKLUBBEN
Är du nyfiken på mer om Traktörklubben
besök oss på Facebook och Instagram