Styrelsen för 2017

Traktör (ordförande), Gunnar Ekdahl
Munskänk (ekonomiansvarig) Leif Olsson
Christopher Bailey (sekreterare)
AnnSofie Wretman
Gunnel Angberg
Kenneth Kovanen
Urban Standar 

Medlemmar
Antalet medlemmar i Traktörklubben är för närvarande runt 100 st

Medlemsavgift för år 2017

Årsavgiften för 2017 är av årsmötet fastställd till 400 kr
och för senior (över 65 år) 200 kr och ska vara inbetald snarast.


TRAKTÖRKLUBBEN
Traktör (ordförande) Gunnar Ekdahl telefon 070-307 24 76
Munskänk (ekonomiansvarig) Leif Olsson, telefon 070-761 47 61
Bankgiro 689-1634