Traktörklubben

 

Traktörklubben stiftades 1943 i Tore Wretmans mammas kök på Kungsholms Kyrkoplan 1, den 3 november 1943 i närvaro av Sigvard Edberg (hovmästare, Restaurang Cecil), Gunnar Jansson (KB, KonstnärsBaren)och Tore Wretman (hovmästare, Operakällaren). Kanske kan man påstå att Traktörsocieteten på sätt och vis därmed återuppstod.

Det är en yrkesförening med omkring 100 medlemmar i dag. För att bli medlem krävs att man rekommenderas av två nuvarande medlemmar, samt att man är verksam i hotell- eller restaurangbranschen när man väljs in.